HD internet


UPOZORNĚNÍ
na omezení služeb!

 

Vážení uživatelé, služby sítě HD internet jsou pro Vás v součastné době omezeny. Toto omezení je pravděpodobně způsobeno jedním z dále vyjmenovaných důvodů.

 

1 | Vaše MAC adresa se neshoduje s MAC adresou uvedenou ve smlouvě. Tento problém nastává při špatném opsání MAC adresy z počítače, při výměně síťové karty, při nesprávné volbě síťového adaptéru v počítači atd. V tomto případě prosím vyplňte formulář (níže).

2 | Váš počítač není nastavený tak, aby získíval IP adresu ze server DHCP. Prosím zkontrolujte podle návodu je-li tomu skutečně tak jak má být. Pokud je vše správně a přesto Vám internet nefunguje, pak prosím vyplňte formulář (níže).

3 | Toto zařízení není řádně zaregistrováno u firmy HD internet s.r.o. a není sepsaná platná smlouva na toto zařízení (PC). Tato chyba nastává při pokusu připojit do sítě Dupeto s.r.o. jiné PC, než na které byla sepsána smlouva. Např. pracovní laptop namísto domácího PC. V tomto případě prosím odpojte toto zařízení a využívejte jen zařízení řádně zaregistrovaná u poskytovatele.

 

4 | Výrazně jste porušili některé z pravidel používání sítě HD internet s.r.o. a provozovateli nebo třetí osobě tak hrozilo riziko vzniku škody ať již hmotné, či nehmotné. V takovém případě je zapotřebí, aby uživatel zjednal nápravu a odstranil okolnosti vzniklého rizika. Např.: šíření virů, nebo se vyvaroval pokusů narušit soukromí jiné osoby ať již právnické, či fyzické. Následně prosím vyplňte formulář (níže).

5 | Nebyly řádně a včas zaplaceny všechny pohledávky vůči poskytovateli Služby Metropolitní Sítě Trutnov. Stane-li se tak, uhraďte prosím příslušnou částku v co nebližším možném termínu. Následně prosím vyplňte formulář (níže).

6 | Nastala chyba v systému poskytovatele. V takovém případě se poskytovatel velice omlouvá a prosíme, aby jste jej v nejbližší době kontaktovali.

 

Kontaktní formulář

Vaše UID (Variabilní symbol) - naleznete jej na smlouvě
Vaše celé jméno uvedené na smlouvě

Adresa odkud se připojujete k Metropolitní Síti

Kontakt na Vás (e-mail, telefon)

MAC adresa Vaší síťové karty *

Krátký popis možného problému (např. výměna síťové karty, koupě nového PC apod.)

 

 

* MAC adresu vaší síťové karty zjistíte v systému Windows XP kliknutím na tlačítko Start -> Spustit. Napíšete "cmd" a kliknete na OK. Do příkazového řádku, který se před Vámi otevře zadáte "ipconfig /all" a stisknete Enter. MAC je 6 dvoučísel oddělených pomlčkou s nadpisem Fyzická Adresa.

Podrobný návod na nalezení MAC adresy v jednotlivých systémech naleznete zde:

Windows 8 | Windows 7
Windows XP | Windows Vista

 

HD internet s.r.o.
Křižíkova 65, Trutnov 541 01

IČO 04607821, DIČ CZ04607821
Spisová značka: C 36247 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 1. prosince 2015

bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č. ú.
161469862/5500+420 776 258 172
+420 777 719 280
+420 499 949 494
Infolinka: 8:00 - 20:00 hod.


info@hdinternet.cz

Další informace prozatím naleznete na stávajících adresách
www.humlnet.cz · www.dupeto.cz

goto top

HD internet © 2016, Všechna práva vyhrazena.